Organisoi tehtäviä kanban-näkymässä

Helppokäyttöinen drag-and-drop näkymä auttaa ryhmittelemään tehtäviä tilan mukaan. Näkymä auttaa hahmottamaan projektin kokonaistilanteen. Projektinäkymiä ja vaiheita voidaan luoda rajattomasti.

Kanban-menetelmä nostaa esiin prosessin pullonkaulat ja edistää näin parannuksien käyttöönottoa.

Aikatauluta projektiin kuuluvat tehtävät suoraan kalenteriin

Tarkista helposti tiimin tilanne ja organisoi kokonaisuus aikataulussa. Kalenteri synkronoituu Google-kalenterisi kanssa.

Pidä kuhunkin tehtävään liittyvä viestintä ja dokumentit yhdessä paikassa

Tehtävään liittyvä viestintä ja liitetiedostojen hallinta hoituvat sovelluksen sisäisen chatterin avulla. Asiakas voidaan lisätä seuraajaksi, jolloin hän saa reaaliaikaiset tiedot tehtävän edistymisestä. Seuraajaksi voit liittää myös #kanavan, jolloin viestit päivittyvät aiheeseen liittyvälle kanavalle. Voit lähettää sähköpostia kaikille seuraajille suoraan chatterissa.

Hallitse resursseja Gantt-kaaviossa

Hallitse aikatauluja ja resursseja eri kaavionäkymien avulla. Merkitse saatavilla olevat resurssit ja vertaile ennustetta toteutuneisiin tietoihin. Resursseja voi tarkastella projektien tai työntekijöiden näkökulmasta.

Seuraa työajan käyttöä mobiilisti

Tehtävään liittyvä viestintä ja liitetiedostojen hallinta hoituvat sovelluksen sisäisen chatterin avulla. Asiakas voidaan lisätä seuraajaksi, jolloin hän saa reaaliaikaiset tiedot tehtävän edistymisestä. Seuraajaksi voit liittää myös #kanavan, jolloin viestit päivittyvät aiheeseen liittyvälle kanavalle. Voit lähettää sähköpostia kaikille seuraajille suoraan chatterissa.

Hoida